Pertti Lähteenmäki

Pertti-Lähteenmäki

lääketieteen ja kirurgian tohtori
vastaanotto Helsingin klinikalla
kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

  • Lääket.lis. Helsingin Yliopisto 1982
  • Lääket. ja kir. tri Helsingin Yliopisto 1986

Pertti Lähteenmäki on helsinkiläinen lääkäri. Hän aloitti opiskeluaikanaan väitöskirjaan päättyneen tutkimuksen steroiditutkimuslaboratoriossa Helsingin Yliopiston Lääketieteellisen kemian laitoksella. Väitöskirja käsitteli hormonaalista ehkäisyä. Samalla hän opetti biokemiaa lääketieteen opiskelijoille kymmenen vuoden ajan.

Pertti Lähteenmäkeä alkoi kiinnostaa ravintoaineet ja ennen kaikkea ravitsemuksen vaikutus ihmisen terveyteen. Lääketieteen isäksi kutsutun Hippokrateen mukaan "Ihminen on mitä hän syö". Tätä voidaan hyvin pitää terveyden ylläpitämisen avaimena myös tänä päivänä. Tiedetään, että kansansairaudet ovat hyvin erilaisia riippuen siitä missä päin maailmaa ja missä kulttuurissa eletään. Suurin ero eri maiden ihmisten jokapäiväisessä elämässä on ravinnossa.

Nautitulla ravinnolla on vaikutusta sairauksien syntyyn ja taudinkulkuun. Niistä toipumiseen voidaan myös vaikuttaa ravintotekijöiden avulla. Vuosien kokemus lääkärinä sekä ravintotekijöiden merkityksen hallitseminen antaa Pertti Lähteenmäelle hyvän lähtökohdan työlle Antioksidanttiklinikoilla.

Klinikoilla sovellettava, elimistön ravitsemustilaa ja pienoisravintotekijöiden määrää selvittävä mittaustapa on kansainvälisestikin huippuluokkaa. Niinpä potilaiden ravitsemustila voidaan analysoida yksityiskohtaisesti ja näin suunnitella sairauksien tehokas tukihoito sekä antaa ohjeet terveyden ylläpitämiseksi.

Tohtori Lähteenmäen vastaanotto on Helsingin Antioksidanttiklinikalla.

Pertti Lähteenmäki on vuonna 1996 julkaissut yhdessä Tuula Nuutisen ja Pentti Parkkisen kanssa kirjan Ravintomme lisäaineet