Kalan syöminen ja miesten aivoverenkiertohäiriöiden riski

Kalaravinnon on monessa tutkimuksessa osoitettu olevan tärkeä esim. sydän ja verisuonitautien torjunnassa. Kalan rasvat ovat nk. pitkäketjuisia omega-3-monityydyttymättömiä (PUFA) rasvoja, joiden tiedetään olevan hyödyllisiä ihmiselle. Sen sijaan omega-3-monityydyttymättömien rasvahappojen merkitystä aivoverenvuodon torjunnassa tiedetään vähemmän. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää tätä yhteyttä. Toisin sanoen voidaanko kalan syömisellä vaikutta aivoverenvuodon riskiin.

Tutkimukseen osallistui 43 671 miestä joiden ikä vaihteli 40 -75 vuoden välillä (The Health Professional Follow-up Study). Kaikki olivat ennen tutkimuksen aloittamista täyttäneet kaavakkeen jossa niin tarkasti kuin mahdollista selvitettiin ruokatottumukset. Heillä ei myöskään todettu sydän- ja verisuonitauteja vuonna 1986 kun tutkimus aloitettiin. Seuranta oli 12 vuotta. Seurannan aikana tehtiin koehenkilöille kaksi välitarkastusta.

Seurannan aikana dokumentoitiin 608 aivoverenkierron häiriötä. Näistä 377 oli ohimeneviä iskeemisiä aivoverenkierron häiriöitä, 106 oli aivoverenvuotoja ja 125:ssä tapauksessa diagnoosi jäi hieman epäselväksi. Kun selvitettiin ruokavaliota huomattiin, että sillä ryhmällä jotka söivät ainakin 1-3 kertaa kuukaudessa kalaa verrattuna ryhmään jotka eivät syöneet kalaa, ohimenevien iskeemisten aivoverenkierron häiriöt olivat tilastollisesti merkittävästi vähemmät. Kuitenkaan kala-aterioiden määrä lisääminen ei näyttänyt vaikuttavan lisää alentavasti riskiin. Tutkimuksen valossa näytti myös siltä että kalan syöminen valitettavasti ei vaikuttanut aivoverenvuotoriskiin.

Kalamiehille tutkimustulos on merkittävä sillä tutkijoiden päätelmä oli että miesten ohimenevien iskeemisten aivoverenvuotojen riskiä voidaan merkittävästi vähentää syömällä kalaa muutaman kerran kuukaudessa.

Fish Consumption and Risk of Stroke in Men
Ka He, MD, MPH; Eric B. Rimm, ScD; Anwar Merchant, DMD, ScD; Bernard A. Rosner, PhD; Meir J. Stampfer, MD, DrPH; Walter C. Willett, MD, DrPH; Alberto Ascherio, MD, DrPH . JAMA. 2002;288:3130-3136