Passiivinen tupakointi ja lasten hammaskaries

Hampaiden huono kunto on lasten yleisin krooninen tauti. Amerikkalainen tutkijaryhmä halusi selvittää voisiko passiivinen tupakointi osaltaan aiheuttaa lasten huonohampaisuutta.

Tutkijoiden käytettävissä oli aineisto, joka oli kerätty vuosina 1988-1994. Aineisto oli peräisin kolmannesta amerikkalaisesta kansallisesta terveystutkimuksesta (the Third National Health and Nutrition Examination Survey 1988-1994).

Tutkimukseen valittiin 3531 lasta, joiden ikä vaihteli 4 ja 11 vuoden välillä. Kaikille oli tehty tarkat hammastutkimukset sekä seerumin kotiniinimääritys. Kotiniini on nikotiinin ainevaihdunnan tuote, joka säilyy seerumissa 2-4 päivää altistumisesta (nikotiini hajoaa noin 30:ssa minuutissa). Lasten katsottiin olevan passiivisia tupakoitsijoita, jos seerumin kotiniinimäärä oli 0.2-10ng/ml välillä. Hammaskarieksen arviointi perustui hammaspaikkojen ja reikien määrään.

Ainakin yksi hoitamaton reikä todettiin 25%lla ja vähintään yksi hammaspaikka 33%lla lapsista. Seerumin kotiniini-arvo osoitti että 55% oli passiivisia tupakoitsijoita.

Kun tuloksia analysoitiin tilastollisesti todettiin että seerumin kotiniinimäärät korreloituivat merkittävästi maitohampaiden karieksen määrään. Korrelaatiota ei voitu todeta pysyvien hampaiden kohdalla. Tutkijat arvioivat että ympäristön tupakointi aiheutti noin 14-25% hammaskarieksen lisäriskin lapsilla.

Tutkimuksen päätelmä oli että passiivisella tupakoinnilla oli vahva korrelaation lasten hammaskarieksen kanssa He totesivat, että on hyvin tärkeätä vähentää lasten altistumista tupakansavulle myös siksi, että se aiheuttaa muitakin sairauksia.

C. Andrew Aligne, AC et al. Association of Pediatric Dental Caries With Passive Smoking. JAMA. 2003;289:1258-1264