Ruokailutottumukset ja verenpainesairaudet

Yhdysvalloissa, kuten Suomessakin, on alueita jossa jokin määrätty tauti esiintyy erityisen runsaasti. Verrattuna muihin alueisiin Yhdysvaltain eteläosissa on korkein kuolleisuus aivoverenkiertohäiriöihin. Korkea verenpaine on myös hyvin yleinen ongelma näillä alueilla.

Yhdysvalloissa on jo monen vuoden ajan tehty määrätietoista väestötutkimusta. Tutkittu väestöpohja on erittäin laaja ja se käsittää koko mantereen. Tutkimuksissa on hyvin tarkasti dokumentoitu mm. väestöpohjan ruokailutottumuksia

Tutkijat Hajjar et al Etelä Karoliinan Yliopistosta päättivät selvittää, oliko ruokailutottumuksilla mitään yhteyttä edellä mainittuihin tautien runsaaseen esiintymiseen juuri näillä tietyillä alueilla. Tutkimustiedot ja aineisto kerättiin National Health and Nutritional Examination Survey III (NHANES-III) tutkimuksesta. Kaikkiaan 17752 henkilön (yli 18 vuotta) seuraavat tiedot rekisteröitiin: systolinen ja diastolinen verenpaine, proteiinien, hiilihydraattien, tyydytettyjen sekä tyydyttämättömien rasvahappojen saanti, tyydyttämättömien rasvahappojen suhde, kolesterolit, kuitujen määrä, natrium, kalium, kalsium, magnesium, sinkki, kupari, rauta, B1-, B2-, B6-, B12-, C-, E vitamiini, niasiini sekä alkoholin käyttö.

Tulokset osoittivat että Yhdysvaltojen eteläosissa olivat tilastollisesti merkittävästi koholla systoliset ja diastoliset verenpaineet. Myös kolesterolit, huonojen rasvahappojen saanti oli merkittävästi korkeampi etelässä. Kuitujen saanti oli alhaisin. Korkein natriumin saanti oli etelässä korkein ja alhaisin lännessä. Etelässä kaliumin, kalsiumin ,fosforin, magnesiumin, kuparin, B-, A-, C vitamiinien sekä raudan saanti oli myös tilastollisesti merkittävästi alhaisempi.

Tutkijoiden päätelmä oli että nk. "etelän aivoverenkiertohäiriövyöhykkeen" taustalla on huonot ruokailutottumukset jotka pitkällä tähtäimellä aiheuttavat korkean verenpaineen ja sydänverisairauksien tiheän esiintymiseen.

Regional variations of blood pressure in the United States are associated with regional variations in dietary intakes: the NHANES-III data. Hajjar I, Kotchen T. J Nutr 2003 Jan;133(1):211-4