Seerumin antioksidantit ja verenpaine Yhdysvalloissa

Useissa epidemiologisissa tutkimuksissa on osoitettu että seerumin C-vitamiinitaso vaikuttaa alentavasti verenpaineeseen. Muista antioksidanteista sen sijaan on vähäisempää tietoa.

Tutkijat J Chen et al. Tulanen Yliopistosta (New Orleans, USA) ovat vuonna 2002 joulukuussa julkaisseet tutkimuksen jossa mm. selvitetään miten seerumin A-, C-, ja E vitamiinitasot , sekä alfa-karoteeni että beeta-karoteeni tasot vaikuttavat verenpainetasoihin. 15 317 miestä ja naista, joiden ikä oli yli 20 vuotta osallistuivat tutkimukseen. Raja-arvoksi kohonneelle verenpaineelle asetettiin 140/90 mm Hg. Myös henkilöt jotka käyttivät verenpainelääkkeitä katsottiin kuuluvan ryhmään, joilla on kohonnut verenpaine.

Tuloksia analysoitiin nk. monimuuttujamallilla, jossa huomioitiin tutkittavien aineiden poikkeamien seerumin normaali keskiarvosta.

Tulokset osoittivat, että yhden keskihajonnan (1 SD) vaihtelu seerumin keskimääräisestä A- ja E vitamiinimäärässä (A vit. 16.2 microg/dl; E vit. 20.4 microg/dl) aiheutti A-vitamiinin kohdalla 43% korkeamman riskin ja E-vitamiinin kohdalla 18% korkeamman riskin sairastua verenpainetautiin. Alfa- ja beetakaroteenien poikkeaminen seerumin keskiarvosta (1 SD; alfa, 0.47 mikro g/dl; beeta, 496 mikro g/dl) vastaavasti vähensivät riskin 16% ja 11% .

Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, että seerumin A- ja E vitamiinitasot korreloituivat positiivisesti sekä systoliseen että diastoliseen verenpaineeseen. Alfa- ja beetakaroteeni näyttivät korreloituvan vastakkaisesti systoliseen verenpaineeseen. C-vitamiini näyttäisi tämän tutkimuksen mukaan korreloituvan diastoliseen verenpaineeseen.

Tutkimuksen anti oli, että näyttää siltä että vitamiinit voivat olla yhteydessä verenpainetautiin ja että ne myös voivat estää taudin kehittymistä.

Serum antioxidant vitamins and blood pressure in the United States population.
Chen J, He J, Hamm L, Batuman V, Whelton PK. Hypertension 2002 Dec;40(6):810-6.