Vaihdevuosiongelmien hormonikorvaushoito ja sen riskit

Kansainvälisen monikeskustutkimuksen (The Women's Health Initiative Randomized Trial) tarkoituksena oli selvittää, lisäisikö tai vähenisikö naisten vaihdevuosiongelmiin määrätty hormonikorvaushoito riskiä sairastua mm rintasyöpään, sydän- ja verisuonitauteihin, aivoverenvuotoon sekä osteoporoosiin. Muitakin tauteja ja mahdollisten syöpien esiintymistiheyttä seurattiin (esim. paksusuolen/peräsuolen syövät). Myös kaikki poikkeavat mammografialöydökset rekisteröitiin.

Tutkimukseen osallistui 16608 vaihdevuosi-iässä olevaa tervettä naista, joiden ikä vaihteli 50 – 79 vuoteen. Tutkimus tehtiin USA:ssa 40:ssä eri klinikassa ja siihen värvättiin potilaita 1993-1998 välisenä aikana. Ennen tutkimuksen aloittamista jokaiselle tehtiin tarkka lääketieteellinen perustutkimus. Siihen kuului mm. mammografiatutkimus. Tutkimukset toistettiin vuosittain. Naiset saivat joko korvaushoitoa tai lumelääkettä. Korvaushoitona käytettiin estrogenin (0.625 mg/v) ja progesteronin (medroksyprogesteroni asetaatti 2.5 mg/v) yhdistelmää.

Tutkimus lopetettiin keväällä 2002 5,2 vuoden seurannan jälkeen, koska haittavaikutukset olivat suuremmat kun saavutettu hyöty. Hormonikorvausryhmässä havaittiin selvästi enemmän rintasyöpää verrattuna lumelääkeryhmään. Rintasyöpien levinneisyysaste oli myös vakavampi korvaushoitoryhmässä. Vuoden seurannan jälkeen todettiin myös että epänormaalit mammografialöydökset olivat lukuisammat hoitoryhmässä (9.4% verrattuna 5.4% kontrolliryhmässä). Seurannan aikana todettiin myös, että sydän- ja verisuonitautien sekä aivoverenvuodon riski lisääntyi selvästi samoin kävi keuhkoverentulpan kohdalla. Sen sijaan paksusuolen ja peräsuolen syövät vähenivät. Samoin kävi reisiluun kaulan murtumien kanssa. Tutkimuksen valvontaryhmä päätti kuitenkin että todetut hyödyt eivät kompensoineet lisääntyneitä riskitekijöitä ja tästä syystä tutkimus keskeytettiin toukuun 31. päivänä 2002. Tutkijoiden päätelmä oli rintasyövän kohdalla, että käytetty hormonikorvaushoito voi lisätä rintasyöpäriskiä sekä vaikeuttaa diagnoosin tekoa. Korvaushoitoa ei myöskään pitäisi antaa verisuonitaudin ehkäisemiseksi

Rossouw JE et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2002 Jul 17;288(3):321-33. Le et al. Relationship Between Long Durations and Different Regimens of Hormone Therapy and Risk of Breast Cancer JAMA. 2003;289:3254-326. .Manson JE et al. Estrogen plus progestin and the risk of coronary heart disease. N Engl J Med. 2003 Aug 7;349(6):523-34. Wassertheil-Smoller S et al. Effect of Estrogen Plus Progestin on Stroke in Postmenopausal Women. JAMA. 2003;289:2673-2684