Lääkärin vastaanotto

Huom! Lääkärit Päivi Mäkeläinen ja Olli Sovijärvi eivät ota tällä hetkellä uusia potilaita.

tilanne2-1

  • Varatkaa aika ajoissa, sillä meillä on jatkuvasti viikkojen jonot kaikille lääkäreille. Voitte katsoa lääkärikohtaisesti, miten lääkäri pystyy kulloinkin ottamaan uusia potilaista vastaan.
  • Varatkaa aikaa, kun tulette klinikalle, sillä useimmilla lääkäreillä on pitkät vastaanottoajat, jopa puolitoista tuntia. Lisäksi vastaanoton jälkeen menee useimmiten vielä runsaasti aikaa esim laboratoriossa ja/tai sairaanhoitajan tapaamisessa
  • Ottakaa mukaan olennaisimmat vanhat sairaskertomukset, laboratoriotulokset ja lausunnot sekä kelakortti. Kertokaa lääkärille mahdollisesta vakuutuksesta.
  • Tarvittaessa tulkaa omaisen kanssa, sillä käynnillä tulee paljon muistettavaa tietoa
  • Täyttäkää etukäteen tarvittavat lomakkeet, jotka löytyvät nettisivuilta tai tulkaa ajoissa täyttämään ne klinikalle
  • Varautukaa siihen, että lääkäri voi olla myöhässä johtuen siitä, että edellisten potilaiden hoito onkin vaatinut enemmän aikaa kuin oli varattu.