Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

tilanne3

Toiminta-ajatuksemme on tuottaa monipuolisia terveydenhuollon palveluita, jotka ylläpitävät terveyttä ja ehkäisevät sairauksia ravitsemushoitojen avulla. Toimintaamme ohjaavat terveydenhuoltoalan yleiset periaatteet, ohjeet sekä lait ja säädökset.

Arvot

  • Kokonaisvaltainen sairaudenhoito. Arvopohja perustuu kokonaisvaltaiseen sairauden syntyyn ja seurauksien hoitoon.
  • Hoito perustuu mittauksiin ja kansainvälisesti tutkittuun lääketieteen tietoon.
  • Yhteiset arvot. Henkilökuntamme omat arvot tukevat yrityksen arvoja ja päinvastoin. Asiakkaiden arvomaailma huomioidaan hoidossa.

Toimintaperiaatteet

Hoidossa otetaan huomioon asiakkaan sairaushistoria ja nykytilanne sekä tehdään tarkka suunnitelma ravitsemushoidon toteutuksesta. Hoitoprosessiin kuuluu useimmiten lääkärin vastaanotto, tarvittavat laboratoriotutkimukset, ravintoterapeutin/neuvojan vastaanotto ja/tai sairaanhoitajan ohjaus. Kontrollikäyntien tarve määräytyy asiakkaan mukaan. Annamme asiakkaalle ainutlaatuista asiantuntemusta ja aikaa. Missiomme on edistää ihmisen terveyttä lääketieteen ja ravitsemushoidollisin keinoin.