Tamara Tuuminen ei tee tällä hetkellä potilastyötä.

Kielitaito: suomi, englanti, venäjä

Tamara Tuuminen valmistui lääkäriksi v. 1979 Moskovan ensimmäisestä Lääketieteellisestä Instituutista ja samana vuonna muutti Suomeen. Hän työskenteli tutkijana ja tuotekehittäjänä vuosina 1982-1999. Vuonna 1993 Tamara Tuuminen väitteli Lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi Helsingin yliopistossa Kliinisen kemian laitoksella. Vuonna 2000 hän aloitti erikoistumisensa kliinisen mikrobiologian erikoislääkäriksi Helsingin yliopistossa. Erikoislääkärin pätevyys myönnettiin hänelle vuonna 2006 ja vuonna 2007 hän sai dosentin arvon. Hän on toiminut tutkijana ja kliinisenä opettajana sekä erikoislääkärinä Huslabissa vuoteen 2009 asti. Samanaikaisesti hän on pitänyt yleislääkärin vastaanottoa kerran viikossa. Vuosina 2010-2015 hän on toiminut Mikkelin keskussairaalan mikrobiologiaosaston ylilääkärinä.

Lääkäri Tamara Tuumisen kiinnostus on tällä hetkellä ympäristösairaiden hoitaminen, joiden sairaus voi johtua muun muassa home- ja kosteusongelmista. Monien ympäristösairauksien sivuoireina ovat eriasteiset liitännäissairaudet kuten tulehdussairaudet. Tulehdussairaudet voivat johtua muun muassa monien ravitsemustekijöiden puutostiloista. Lisäksi hän hoitaa potilaita, joilla on kroonisia sairauksia kuten suolistosairauksia, sydänverisuonisairauksia, allergioita, reumaa, neurologisia sairauksia ja syöpätauteja. Muun hoidon lisäksi tulee kartoittaa potilaan ravitsemustilaa sekä selvittää mahdolliset ravitsemuspuutokset laboratoriokokein. Näin hoito voidaan suunnitella yksilöllisesti sekä puutoksia korjaavaksi.

Laboratoriolääkärinä toimineena lääkärinä Tamara Tuuminen on kiinnostunut kansainvälisestä yhteistyöstä ja näin tuomaan kansainvälistä lisäosaamista Suomeen näihin vaikeisiin tauteihin.

Koulutus

  • Lääkäri 1979
  • Lääketieteen ja kirurgian tohtori 1993 (HY)
  • Mikrobiologian erikoislääkäri 2006 (HY)
  • Dosentti 2007

Julkaisut

Tamara Tuuminen ja Erkki Antila

MONIKEMIKAALIYLIHERKKYYS (2019)

Tamara Tuuminen on kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja lääketieteellisen mikrobiologian dosentti. Erkki Antila on lääkäri ja filosofian tohtori. Hän on perehtynyt ravitsemus- ja kokonaisvaltaiseen lääketieteeseen sekä työterveyteen. He ovat yhdessä kirjoittaneet kirjan monikemikaaliyliherkkyydestä. Katsauksessa on yhdistetty olemassa olevaa tietoa MCS-taudin patofysiologisista mekanismeista ja mahdollisuuksista auttaa potilasta. Kirja on tarkoitettu terveydenhoitoalan ammattilaisille niin lääkäreille, hoitajille kuin tutkijoillekin sekä tietoa tarvitseville viranomaisille ja potilaille.